Face Book โรงเรียนสาธิตฯ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จัดการศึกษา สอดคล้องกับพัฒนาการ เกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข
ข่าว/ประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม ผลงาน
   สอบปลายภาค ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2557
     วันที่ 9-10 ตุลาคม 2557     

   ขอเชิญส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอล
     Phitsanulok United Yuot Cup ครั้งที่ 1 25 ก.ย. 57

   ขอความร่วมมือในการจัด "โครงการอ่านสารสันติภาพ
     และสงบนิ่งร่วมจิตอธิฐาน 1 นาที เนื่องในวัน
     สันติภาพโลก" 20 ส.ค. 57

   แจ้งเปลี่ยนกำหนดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
     ครั้งที่ 64 25 ก.ย. 57

   การจัดประกวดวาดภาพ เนื่องในวันครู 29 ส.ค. 57
  เปิดเทอม 1 ปีการศึกษา 2557 วันที่ 2 มิถุนายน 2557
                                                                            More
จดหมายข่าว (Th)
  ฉบับที่ 1
  ฉบับที่ 2
  ฉบับที่ 3
  ฉบับที่ 4
จดหมายข่าว (En)
  ฉบับที่ 11 June 6, 2014
  ฉบับที่ 12 July 22, 2014
  ฉบับที่ 13 August 21, 204
  ฉบับที่ 14 October 2, 2014

Link ที่น่าสนใจ
 
  DLTV
  โครงการระบบ E-Learning
  ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
กิจกรรมวันสันติภาโลก กิจกรรมศรีสุขนาฎกรรม
วัฒนธรรมอาเซียน
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ กิจกรรมทัศนศึกษา
อาเซี่ยนสัญจร
กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน กิจกรรมหล่อเทียนเข้าพรรษา
กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา กิจกรรมวันภาษาไทย
  รองชนะเลิศอันดับสองพับเครื่องบินกระดาษ
    สัปดาห์วิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
      ด.ช.ปวีณ เชื้อปรางค์

  รองชนะเลิศอันดับสองตอบปัญหาวิทยาศาสตร์
    ระดับภูมิภาค(ภาคเหนือตอนล่าง) ม.นเรศวร
       ด.ญ.ณัฐชนน ปิ่นสกุล
       ด.ญ.ศรัญญา เลิศชัยธนรักษ์
รองชนะเลิศอันดับสองตอบปัญหาวิทยาศาสตร์
    ม.ราชมงคลล้านนา
      ด.ญ.ณัฐชนน ปิ่นสกุล
      ด.ญ.ศรัญญา เลิศชัยธนรักษ์

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
    ปีการศึกษา 2556

 ผลการสอบเข้าศึกษาต่อมัธยมศึกษาปีที่ 1
    ปีการศึกษา 2556

ผลการสอบวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์นานาชาติ ป.4-6
    ปีการศึกษา 2556
     * วิทยาศาสตร์
        6 เหรียญทอง    11 เหรียญเงิน    14 เหรียฐทองแดง
     * คณิตศาสตร์
        2 เหรียญทองแดง
 
ข้อมูลเอกสาร
  ปฏิทินโรงเรียน ปีการศึกษา 2557
  สถิติจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2557 (2 พ.ค.57)
  สถิติบุคลากรโรงเรียนสาธิต (2 พ.ค. 57)
  อาคารสถานที่
  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
  อาจารย์ผู้สอน
  บุคลากร
 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เลขที่ 1 ถ. สนามบิน อ. เมือง จ. พิษณุโลก 65000 Tel.055-302730